top of page

Dramaverkstadmed Teater Kojan

 

För årskurs 7-9

Ledare
Charlotte Karlsson,

samhällspedagog som riktat in sig på användning av drama och teater i arbetet för stärkt egenmakt och aktivt medborgarskap. Till hennes metodarsenal hör bland annat De förtrycktas teater, forumteater och improvisationsteater

.
Ida Törnroos,

 

dramainstruktör, grudare och konstnärlig ledare för Teater Kojan.

Genom dramapedagogiska metoder vill hon locka människor på äventyr utanför sina egna lådo 

bottom of page