top of page

DRAMAverkstad

med Teater Kojan

För årskurs 7-9


Ledare

Carlotte Karlsson

samhällspedagog som riktat in sig på användning av drama och teater i arbetet för stärkt egenmakt och aktivt medborgarskap. Till hennes metodarsenal hör bland annat De förtrycktas teater, forumteater och improvisationsteater


Ida Törnroos,

dramainstruktör, grudare och konstnärlig ledare för Teater Kojan.

Genom dramapedagogiska metoder vill hon locka människor på äventyr utanför sina egna lådor

bottom of page